Inschrijfformulier

1/5 Algemeen
}
2/5 Ledenhulp Hulp door leden, bijv. vrijwilligerswerk, sponsoring, etc.
3/5 Abonnementsvorm Eventuele opmerkingen en/of vragen m.b.t. de abonnementsvorm kun je hier aangeven.
4/5 Voorkeur lesdagen (bij zomerchallenge lidmaatschap)
5/5 Reglementen Privacy Reglement en Huishoudelijk Reglement