Inschrijfformulier

1/7 Algemeen
}
2/7 Lidmaatschapsgegevens U kunt zich op elk moment van het jaar inschrijven, de contributie wordt dan berekend vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het verenigingsjaar. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 15,- voor volwassenen en € 5,- voor de jeugd. Zomer Challenge leden betalen geen inschrijfgeld.
3/7 Tennis ervaring Heb je al eerder getennist of ben je verhuisd? Geef hier je KNLTB Bondsnummer en je speelsterkte op, dan geven wij dit door aan de KNLTB.
4/7 Bankgegevens Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient plaats te vinden vóór 1 december.
5/7 Vrijwilligers Onze club draait op de inzet van vrijwilligers. Nieuwe leden kunnen aangeven wat ze willen doen.
6/7 Beveiliging persoonsgegevens
7/7 Opmerkingen en aanvullingen