Inschrijfformulier

1/7 Algemeen
2/7 Vrijwilligerswerk Wil iemand zich aan melden voor vrijwilligerswerk
3/7 Stadspas Heeft iemand recht op korting Stadspas?
4/7 Sponsoring
5/7 Privacyverklaring Met ondertekening ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van TV Rijnhuyse en onze privacyverklaring.
6/7 Aanvullende informatie
7/7 Training